Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Screwworm Sex Wins 'Golden Goose' Award for Unusual Research

Studying the sex life of flies might sound silly, but two researchers who did just that have saved the livestock industry billions of dollars.

via Live Science http://ift.tt/28Wry4Q

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου