Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

10 Medical Conditions That Sound Fake but Are Actually Real

These medical conditions are real: from the Capgras delusion (where everyone seems like an impostor) to Alien Hand syndrome (just like Dr. Strangelove).

via Live Science http://ift.tt/29usyLV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου