Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

1.5-Million-Year-Old Footprints Reveal Human Ancestor Walked Like Us

Scientists found that modern-human footprints and the tracks left behind by Homo erectus are nearly indistinguishable.

via Live Science http://ift.tt/29Eeb8E

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου