Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

7 Weird Facts About Balance

Exactly how the body keeps balance, and what happens when these systems don't work properly, might surprise you. Here are some weird facts about your balance.

via Live Science http://ift.tt/2a1ENjQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου