Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

8-Year-Old's Fossil Discovery Explains Why Turtles Have Shells

The turtle's shell may serve as a protective shield nowadays, but ancient turtles actually developed shells for an entirely different reason, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/29P1dmx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου