Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

99-Million-Year-Old Spider Mummy Sported Horned Fangs

About 99 million years ago, two bizarre spiders — each sporting hard, armored plates on their bodies and horns on their fangs — became mummified in sticky tree resin that turned into amber.

via Live Science http://ift.tt/29n8VFH

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου