Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Ancient Bug Jumped Out of Its Skin to Escape Gooey Trap

Amber reveals that millions of years ago, a bug similar to a stick insect left its "skin" behind in a resin trap.

via Live Science http://ift.tt/29WxbmK

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου