Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Armor Up! Water Fleas Grow Helmets and Spines for Battle

Tiny water fleas customize their defenses when they sense predators in the water.

via Live Science http://ift.tt/29msFeM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου