Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Beyond Balloons: 8 Unusual Facts about Helium

Helium is more than just fun and games: it is also a scarce industrial resource with important uses in technology and medicine, and scientists are still learning about its strange properties.

via Live Science http://ift.tt/29usMmv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου