Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Bleeding and Spotting During Pregnancy: Symptoms & Causes

When a woman sees blood on her underpants during pregnancy, it's typically a frightening and worrisome sign. But not all bleeding is a sign of trouble.

via Live Science http://ift.tt/29WO5yX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου