Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Blog: Kepler Adds 100 to Galaxy's Planet Count

Revamped after a steering system failure, NASA's orbiting telescope still is contributing to the growing inventory of planets beyond our solar system.

via Live Science http://ift.tt/29VZyzd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου