Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

By Jove! NASA Probe Arrives at Jupiter After 5-Year Trek

NASA's robotic Juno probe began circling the solar system's largest planet tonight (July 4), ending a nearly five-year journey through deep space and becoming the first spacecraft to enter Jupiter orbit since NASA's Galileo mission did so in 1995.

via Live Science http://ift.tt/29KBSMe

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου