Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Caribbean Cave Art Illuminates Encounters with Europeans

Hundreds of cave engravings have been identified on Puerto Rico's Mona Island. Some offer a rare glimpse at early encounters between Europeans and indigenous people.

via Live Science http://ift.tt/2abBqI0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου