Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Chickens May Help Repel Malaria-Carrying Mosquitoes

Sleeping next to a live chickens may be an all-natural way to avoid mosquito bites.

via Live Science http://ift.tt/29OoNRR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου