Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Children's Doodles Found in Margins of Medieval Manuscript

The margins of a medieval manuscript from a convent in Naples, Italy, are decorated with doodles of what are apparently devils, a farm animal and a person that were likely drawn by children, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2acwLHD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου