Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Cutting the Weed: Joints Have Less Marijuana Than Thought

Exactly how much marijuana is in a typical joint may be less than previously thought, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/29S8WTh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου