Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

'Demon Orchid' Has a 'Devil Head' and Claw-Like Petals

A new demonic flower species looks like the devil and has clawed petals.

via Live Science http://ift.tt/2aa6Xt6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου