Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Do Pets Really Have Secret Lives?

Fluffy and Fido may not party it up when you're away, as the spoiled terrier Max in the summer blockbuster "The Secret Life of Pets" would have you think. But that's not to say your pets live a dull, snoozeworthy existence when you head out.

via Live Science http://ift.tt/29U4W7I

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου