Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Does Caffeine Really Dehydrate You?

Caffeine is the most widely consumed psychoactive substance on the planet. It's commonly thought that caffeine is responsible for some undesirable side effects, including dehydration, but is that true?

via Live Science http://ift.tt/29VIiZA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου