Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

'Dragon Silk' Armor Could Protect US Troops

Genetically modified silkworms that spin special fibers, known as "Dragon Silk," could soon be used to protect soldiers in the U.S. Army, its manufacturer, Kraig Biocraft Laboratories, announced this week.

via Live Science http://ift.tt/29ZcHqh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου