Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Dwarf Dinosaur Sported Lumpy Tumor on Its Face

During its lifetime about 69 million years ago, a duck-billed dinosaur dwarf walked around with a tumor on its lower jaw, though the unusual growth likely didn't cause any pain, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/29m3Uy6

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου