Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Early-onset Alzheimer’s: should you worry?

Alzheimer's disease is one of the most feared illnesses of people 60 and up. A rare type of Alzheimer's, called early-onset, can occur in people even younger. How can you tell if you are at risk?

via Live Science http://ift.tt/2986Tga

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου