Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Earth's Tides Can Trigger Earthquakes Along the San Andreas Fault

Scientists figured out how the same tides that affect ocean waves also tug on the giant fault in California.

via Live Science http://ift.tt/2ad40LX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου