Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Facts About Clownfish

The movie "Finding Nemo" created a star and increased demand for the clownfish, a small fish that lives within the protecting tentacles of an anemone.

via Live Science http://ift.tt/29QM86U

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου