Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Facts About Regal Blue Tangs

The fish featured in 'Finding Dory' has many names. Many of its habits are nothing like those depicted in the animated blockbuster.

via Live Science http://ift.tt/29KCmFP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου