Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

First Ever? Discovery of Philistine Cemetery Draws Criticism

If valid, the finding would reveal more about a mysterious people known as the Philistines. But other archaeologists raise questions.

via Live Science http://ift.tt/29xK71s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου