Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Food for Thought: Americans Just Can't Stop Throwing Out Food

Although the vast majority of Americans feel bad about throwing out food, most of us also think it would be hard to reduce the amount of food we throw away, a new survey finds.

via Live Science http://ift.tt/29Yce5n

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου