Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

'Ghost Fish' Seen Live for First Time

A member of an elusive family of fish is seen alive around the Mariana Trench, Earth's deepest spot.

via Live Science http://ift.tt/29tcCxq

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου