Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

'Great Pyramid of Giza' Secrets Revealed On 'Unearthed' | Trailer

In this episode of The Science Channel's “Unearthed,” scientists use computer simulations to reconstruct a system that would have protected the King’s Chamber within the Great Pyramid of Giza.  

via Live Science http://ift.tt/29yPxI2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου