Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Gut Microbes Could Lead Fight Against Superbugs

Microorganisms live and thrive throughout your body, and as strange as it may sound, scientists have found that these microbes are vital to your health.

via Live Science http://ift.tt/29gjoqs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου