Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Is It OK to Throw House Spiders Outside?

Many people will squish spiders when they see them indoors. But others will trap the eight-legged arthropods in a jar and release them outside. But is this outdoor relocation an act of compassion, or a death sentence for the spider?

via Live Science http://ift.tt/29c9oya

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου