Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Juno Spacecraft Captures 1st Photo from Jupiter Orbit

Juno captured the photo — which shows Jupiter's famous Great Red Spot and the three big Jovian moons Europa, Ganymede and Io — with its visible-light JunoCam instrument on Sunday (July 10), less than a week after arriving at the giant planet.

via Live Science http://ift.tt/29Oe38U

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου