Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Jupiter Moons' Orbital Dance Captured By Juno | Time-Lapse Video

Callisto, Ganymede, Europa and Io orbit the gas giant in this stunning time-lapse. All the images used were captured prior to June 30, 2016.

via Live Science http://ift.tt/29jldSx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου