Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Jupiter Moons' Orbital Dance - Humans Have Never Seen This! | Video

"Celestial harmonic motion" was captured for the first time by NASA's Juno mission. It snapped imagery of Callisto, Ganymede, Europa and Io orbiting Jupiter between June 12-29, 2016 on its approach to the gas giant.

via Live Science http://ift.tt/29KSVhb

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου