Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Living Near a Fracking Site May Increase Your Risk of Asthma

Living close to a site used for hydraulic fracturing, also called fracking, may increase a person's risk of developing asthma, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2a5WhQm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου