Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016

Massive Florida Algae Bloom Can Be Seen from Space

NASA satellites have captured a stunning image of a massive algal bloom that has overtaken Lake Okeechobee in Florida for more than two months.

via Live Science http://ift.tt/29uswUv

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου