Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Massive 'Lava Lamp' Blobs Deep Inside Earth Have Scientists Puzzled

The Earth's mantle is like a mysterious Lava Lamp.

via Live Science http://ift.tt/29kMmF0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου