Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Men with Long Work Hours Cause Families to Suffer

Women with families generally feel more rushed than men, largely because their male partners work long hours and leave household labor to them.

via Live Science http://ift.tt/29F3fsT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου