Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Menopause May Speed Up Aging

For women, menopause is a natural part of getting older, but it may also speed up the aging process, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2aGbN1D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου