Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

Molar Pregnancy: Signs, Symptoms & Treatment

A molar pregnancy, also called hydatidiform mole, is an abnormal growth of placental tissue in a woman's uterus.

via Live Science http://ift.tt/29Z1jsc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου