Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Mouse Poop, Rat Hair: Here Are the ꞌDefectsꞌ the FDA Allows in Food

It's probably a bad idea to scroll through the Food and Drug Administration's "Defect Levels Handbook" before a meal.

via Live Science http://ift.tt/29ZTKEY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου