Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

New Dwarf Planet Discovered Far Beyond Pluto's Orbit

Astronomers have discovered another dwarf planet in the Kuiper Belt, the ring of icy objects beyond Neptune. This newfound world, dubbed 2015 RR245, is much more distant than Pluto, orbiting the sun once every 700 Earth years, scientists said.

via Live Science http://ift.tt/29IFrVS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου