Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Nightmarish Find: Giant, Venomous Centipede Is a Powerful Swimmer

A giant, toothy centipede with countless legs is also a swimming fiend, making it the first known aquatic centipede on record. And it's venomous, to boot, researchers found.

via Live Science http://ift.tt/29kWHiN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου