Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

No, the US Isn't Using Vaccine-Laced M&Ms to Save Ferrets

No candy for ferrets, but the FWS is giving peanut butter with the vaccine to prairie dogs, the main prey of ferrets.

via Live Science http://ift.tt/29K0T8H

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου