Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Photos: Monkey Tool Use Points to a Simian 'Stone Age'

Wild capuchin monkeys in Brazil have been using stone tools for at least 100 monkey generations, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/29rI3Im

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου