Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Photos: Newfound Dinosaur Has Tiny Arms, Just Like T. Rex

Despite its razor-sharp teeth and impressive bite force, Tyrannosaurus rex is largely mocked for its tiny arms. Now, a new finding shows that T. rex was in good company.

via Live Science http://ift.tt/2aa3qLh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου