Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Pot Dealers Traced Back 5,000 Years

Nomads entered Europe from the eastern Steppes — bearing cannabis.

via Live Science http://ift.tt/29YwcAo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου