Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Prehistoric Tattoos Were Made with Volcanic Glass Tools

Volcanic glass tools that are at least 3,000 years old were used for tattooing in the South Pacific in ancient times, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/29iFOqt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου