Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

'Primitive Machine' Within Great Pyramid of Giza Reconstructed

The ancient Egyptians created a simple yet elaborate system of blocks and grooves within the Great Pyramid of Giza to protect the a pharaoh from tomb robbers.

via Live Science http://ift.tt/2a2ohjC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου