Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Robot with Sea Slug Parts Makes Hybrid Debut

Sea slugs might be the future of organic robotics.

via Live Science http://ift.tt/2a9unA4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου